Priser uppstallning

Faktura för uppstallnings avgifter skickas per mail eller post ca 18:e  i varje månad. Fakturan skall vara betald senast den siste i varje månad. Alla avgifter per månad om inget annat anges. Nedanstående avgifter betalas i förskott.

Spån och spånpellets betalas i efterskott efter hur mycket man beställt. Leverans 2 ggr/vecka

Du kan även köpa kraftfoder direkt. Leverans måndag och fredag vardag.

Priserna gäller från 1 jan 2019

Hästbox inkl ensilage (max 16 kg) 5065 kr
Hästbox inkl hö (max 12 kg) 5660 kr
Ponny i hästbox inkl ensilage (max 12 kg) 4695 kr
Ponny i hästbox inkl hö (max 8 kg) 5025 kr
Ponnybox inkl ensilage (max 12 kg) 4395 kr
Ponnybox inkl hö (max 8 kg) 4635 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården vid bokning av 6 månader 650 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården per månad 1000 kr
Skrittmaskin per månad med personalens hjälp varje vardag 630 kr
Tvättmaskin, stor maskin, pris per tvätt 100 kr
Spån per bal 75 kr
Spånpellets per säck 55 kr
Transportparkering pris per månad 100 kr

 

I boxhyran ingår: Kallhyra, service enligt avtal, manegeavgift, skrittmaskin, transportparkering, grovfoder enligt beställning.

Extra service kan köpas till på vardagar i mån av tid då ordinarie personal jobbar.

Bokning minst en vecka i förväg till Sandra Bernhard: sandra.bernhard@billdalsridklubb.com

0725-478076

Per dag per vecka per månad
Mockning inkl sopning 50 250 900 inkl lägga in strö en gång per vecka
Framläggning av foder 40 200 800 med tydlig foderstat
Missad lunchpåse 50
Byte av täcke på morgonen 25 100 400 med tydling info på boxdörren
Ta på/ta av skydd  20  100 300 med tydling info på boxdörren
Skrittmaskinen av personalen  30  630  bokning hos Sandra
Ta häst till hovslagare  100 bokning hos Sandra
Mockning av grushage 350 10 ggr/månad

Publicerat av