Priser uppstallning

Faktura för uppstallnings avgifter skickas per mail eller post ca 18:e  i varje månad. Fakturan skall vara betald senast den siste i varje månad. Alla avgifter per månad om inget annat anges. Nedanstående avgifter betalas i förskott.

Torv och spån betalas i efterskott efter hur mycket man beställt. Leverans 2 ggr/vecka

Du kan även köpa kraftfoder direkt. Leverans måndag, onsdag och fredag vardag.

Priserna gäller från 1 jan 2016

Hästbox inkl ensilage (max 16 kg) 4530 kr
Hästbox inkl hö (max 10 kg) 4880 kr
Ponnybox inkl ensilage (max 12 kg) 3920 kr
Ponnybox inkl hö (max 6 kg) 4070 kr
Manegeavgift om du  ej står på gården vid bokning av 6 månader 650 kr
Manegeavgfit per månad 1000 kr
Skrittmaskin per månad med personalens hjälp varje vardag 600 kr
Tvättmaskin, stor maskin, pris per tvätt 50 kr
Torv per bal 90 kr
Spån per bal 66 kr
Spånpellets per säck 16 kr 48 kr
Transportparkering pris per månad 100 kr

 

I boxhyran ingår: kallhyra, service enligt avtal, manegeavgift, skrittmaskin, transportparkering, grovfoder enligt beställning.

Extra service som till köpas till på vardagar då ordinare personal jobbar.

Bokning minst en vecka i förväg till Lisa Johansson: lisa.johansson@billdalsridklubb.com

Per dag per vecka per månad
Mockning inkl sopning 40 200 800 inkl lägga in strö en gång per vecka
Framläggning av foder 40 200 800 med tydlig foderstat
byte av täcke på morgonen 20 80 350 med tydlig information
 Ta på/ta av skydd 250  med tydling info på boxdörren
 Skrittmaskinen av personalen  30  bokning hos Lisa
mockning av grushage 300 10 ggr/månad

Publicerat av