Allemansrätten på ridskolan

Foto: Marianne Ahlm

På sommarens ridläger har barn och unga fått möjligheten att lära sig i både teori och praktik vad allemansrätten innebär för ryttare som rör sig i naturen. Projektet är en del av Naturvårdsverkets satsning på att öka kunskapen om allemansrätten, hur den håller naturen öppen och tillgänglig för alla och hur vi påverkar naturen vi rör oss i. I samband med höstens start av ridlektioner går projektet in i nästa fas. Läs vidare för mer information!

Projekt allemansrätten

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+