Lediga platser

Här hittar du  lediga platser inför HT 2017/VT 2018

Alla grupp nyb, 1, 2 och 3 har även 45 minuter hästkunskap i samband med ridningen. Tiderna som står nedan är starttiden för ridningen. En del grupper har hästkunskapen före sin ridning och en del grupper efter.

Se Gruppindelning

Är du intresserad av att börja i en grupp ska du boka en privatlektion för att vi på bästa sätt ska kunna placera in dig på rätt nivå.

Privatlektioner bokas via kalender på hemsidan

Privatlektioner

Tid Nivå Antal platser
Barn- och ungdomsgrupper
Måndag 16.55 3.4 1 (2 platser till VT-18)
Onsdag 15.45 3.2 1 (2 platser till från VT-18)
Torsdag 16.05 3.4 1 plats från VT-18
Fredag 16.35 1.4 2
Fredag 17.25 4.1 2 platser från VT-18

Publicerat av