Projekt allemansrätten

Billdals Ridklubb är en av de organisationer som erhållit medel inom ramen för Naturvårdsverkets utlysning, den enda ridklubben och även den enda Västsvenska föreningen. Övriga som får medel inom ramen för projektet är bland annat Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Turistföreningen. Totalt delar Naturvårdsverket ut nästan 3 miljoner kronor inom ramen för projektet.

  • När vi såg utlysningen av projektet hos Naturvårdsverket insåg vi genast att här kan vi göra skillnad, berättar Anna Gustafsson som är styrelseledamot och ansvarig för projektet inom Billdals Ridklubb. Hästar och ryttare rör sig mycket i naturen och behöver förstå hur de påverkar vår miljö.

Under sommarens ridläger har teori om allemansrätten varvats med praktiska övningar under ridturer i skog och mark. Under hösten kommer aktiviteter vävas in i ordinarie verksamhet där eleverna får lära sig om allemansrätten under hästkunskapen.

Billdals Ridklubb ser detta som en möjlighet att ta samhällsansvar och samtidigt göra nytta. Ridsporten är den näst största ungdomssporten och utövas i stor utsträckning i vår värdefulla natur. Billdals Ridklubb ligger, som många andra stall, i en unik miljö som är viktig att bevara.

För ytterligare information kontakta

Anna Gustafsson, annagustafsson246@gmail.com, 070-7303646

Styrelseordförande Magdalena Rönström, magdalena.ronstrom@svenskamassan.se, 073-3818145

Mer information om Naturvårdsverkets satsning finns på

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-information-och-kommunikation-om-allemansratt/

Publicerat av