Dressyr

Områdesskiss tävling dressyrtävling inne1bana

 

 

Dressyrkommittén
Vision: Kommittén ska verka för att skapa ett positivt tänkande kring dressyr på klubben, genom att lyfta fram goda förebilder såväl inom klubben som utifrån och anordna tävlingar av hög kvalité där glädje är ett nyckelord. Dressyr på Billdal ska vara öppen för alla och alla ska ges möjlighet att förstå vikten av ett skadeförebyggande arbete i ridning såväl dressyrryttare som hoppryttare. Ridskolan ska skapa en god grundridning som ger goda förutsättningar inom både dressyr och hoppning, samt inspirera till ett större dressyrengagemang!

Vi i Kommittén:
Jenny Lerge – Sammankallande, ridskoleansvarig jenny.lerge@billdalsridklubb.com
Helena Heuman – Tävlingsansvarig helena.heuman@billdalsridklubb.com
Madeleine Ahlberg – Ungdomsrepresetant, tävlingsryttare madeleine.ahlberg@outlook.com
Jeanette Ehrnrooth – Styrelserepresentant, ponnymamma, ridskoleryttare jeanette.ehrnrooth@telia.com
Emilie Steen – Dressyrdomare emilie.steen@gmail.com
Agneta Ekman – Hästägare agneta.ekman@pharm.gu.se

Malou Wickberg – Dressyrdomare tävlingsryttare malouwickberg@hotmail.com

Christina Ahlbin – Ridskoleryttare  christina.albihn@hotmail.com

Maria Fohlin – mariajohansson76@hotmail.com

Pelle Wedenmark – PelleWedenmark@msn.com

Vi träffas 3 ggr per termin och jobbar bl a med att driva klubbens dressyrfrågor, anordna tävlingar och utveckla dressyren såväl på ridskolan som ute på tävlingsbanorna.
Har du frågor eller något du vill framföra hör gärna av dig till oss!
Är du intresserad av att rida i lag för Billdals ridklubb? Vi jobbar för att alltid kunna ha lag med i samtliga divisioner. Anmäl ditt intresse till oss, var gärna ute i god tid då vi planerar en termin i förväg 

Publicerat av