Vi söker cafépersonal

Då Kristina i caféet bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar söker vi cafépersonal. Annonsen hittar ni här Café Stallyktan.

Välkommen med din ansökan!

Vi söker gårdspersonal!

Vi behöver utöka vårt team med ytterligare en gårdspersonal. Vi söker en positiv och händig person som trivs med ett varierande och rörligt arbete. Läs mer och sök tjänsten här: Gårdspersonal

Instruktion för deltagande i Digital årsstämma 28/2 kl. 19

Nedan följer information om hur mötet går till och hur du använder Teams.

Instruktioner digital årsstämma BRK 2022

Kallelse till årsmöte

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte måndagen 28/2 kl.2022 kl.19.00. Mötet hålls digitalt via Teams.

För mer information, se Kallelse till årsmöte 20220228

Varmt Välkomna!

Årsmöte 28/2 kl.19

Måndagen den 28 februari kl 19.00 håller Billdals Ridklubb årsmöte, digitalt eller i Café Stallyktan om rådande smittläge tillåter. Mer information kommer i kallelsen minst 3 veckor före mötet.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Kallelse till Extra Allmänt Möte 1/6 kl.19.00

Bästa medlem i Billdals Ridklubb

Härmed kallas du till ett extra allmänt möte den 1 juni 2021 kl 19.00 med anledning av revidering av våra stadgar. Mötet genomförs digitalt på motsvarande sätt så som årsmötet 2021.

Fullständig kallelse har gått ut som Nyhetsbrev. 

Varmt Välkomna!

Styrelsen Billdals Ridklubb

Gn-Magdalena Rönström, ordförande

Nytt Ridhusunderlag

Under helgen har underlaget i Stora Ridhuset bytts helt och underlaget i Nya ridhuset och Paddocken fyllts på. Det innebär att vi nu har ett underlag i världsklass, en stor och viktig investering i våra hästars välmående. Underlaget är valt för att vara optimalt för våra behov, både för ridskola, uppstallade och även för tävling.

För att underlaget ska hålla gäller följande:

 • Ingen longering eller lösgalopp i Stora ridhuset gäller tillsvidare, detta för att underlaget ska sätta sig.
 • Mocka noga efter din häst. Försök att endast mocka ut bajset och inte underlaget också.
 • Kratsa hovarna när du lämnar boxen för att undvika att spån och grus blandas i underlaget.

 

Instruktion för digitalt årsmöte

23/2 kl 19.00 är det dags för årsmöte.

Alla medlemmar har fått ett mail med instruktioner hur du kopplar upp dig och hur mötet går till.

Koppla gärna upp dig i extra god tid, vi öppnar mötet 18.30.

Om någon inte fått mailet, hör av dig till susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

Förutom att summera året och välja ny styrelse, bjuder vi på en överraskning som visar oanade (?) talanger!

Varmt välkomna!

Utökad kallelse Årsmöte

KALLELSE

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 23 feb.

Plats och tid: Digitalt möte via Teams med start kl 19.00. Support finns tillgängligt från kl 18.30. Info på hemsidan

Välkomna med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Svenska Ridsportförbundet har fastställt nya typstadgar daterade oktober 2020. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till ändrade stadgar. Förslaget kommer att finnas tillgängligt för alla medlemmar på hemsidan senast 7 dagar före årsmötet.

Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och medlemsavgift erlagts för 2020 eller 2021 och minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet. Det inkluderar underlag för stadgeförändringar enligt punkt 20 a som även finns tillgängliga på hemsidan senast 7 dagar före mötet.

Information om hur deltagande via Teams kommer att ske kommer via hemsidan. Även information om hur röstningsförfarande kommer att gå till.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRK

Gn

Magdalena Rönström/Ordförande

 

Agenda

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisors berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se 24)
 • Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 • Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 • Fastställande av årsavgifter
 • Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte
  1. Förslag stadgeändringar
Viktig information! Striktare restriktioner med anledning av Covid-19

Vi på Billdals Ridklubb är måna om allas säkerhet och hälsa. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundet.

Torsdag 29/10 kom skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Västra Götalands län. Med anledning av detta anpassar vi verksamheten för att minska risken för smittspridning.

 • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid symtom på sjukdom! Det gäller även om du bara har lätta symtom. Efter tillfrisknande uppmanas alla att stanna hemma ytterligare 2 dygn.
 • Om du bor i samma hushåll som en smittad person (sannolikt eller konstaterat) ber vi dig stanna hemma, även om du själv är symtomfri. Efter att den sjuka personen tillfrisknat ber vi dig stanna hemma ytterligare 2 dygn.

Om du av dessa anledningar inte har möjlighet att rida på ordinarie lektionstid avbokar du som vanligt via minridskola.se alt aterbud@billdalsridklubb.com. Vuxenlektioner kan säljas via vår Facebookgrupp ”Byt och sälj ridlektioner på BRK”. Avboka dock om du inte får sålt.

 

På vår anläggning gäller from 30/10:

 • Ridskoleelever är endast välkomna till ridskolan i samband med sin ridlektion. Kom i lagom tid för att hinna göra iordning din häst och åk hem så snart du är färdig.
 • Det kommer inte att vara någon hästkunskapsundervisning i samband med ridlektionerna. Eleverna kommer istället att få hemuppgifter/digital undervisning.
 • Max en medföljande vid behov (om man behöver ledare eller hjälpa att göra iordning hästen).
 • Skötarverksamheten
 • Inackorderade är välkomna att ta hand om och rida sin häst. Vi ber er minimera antal medföljande och tiden i stallet.
 • Inga onödiga besök tillåts.

Syftet med striktare restriktioner är att minska antalet personer på vår anläggning för att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och samtidigt hålla igång vår verksamhet. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridning och skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas på gården.

 

Tillsammans bidrar vi till att minska smittspridningen!

Stort tack för ert samarbete!

 

Uppdaterad information angående coronaviruset Covid-19

Vi på Billdals Ridklubb är måna om allas säkerhet och hälsa. Vi följer utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till den högsta nivån. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Efter tillfrisknande uppmanas alla att stanna hemma ytterligare två dygn.

Om du av dessa anledningar inte har möjlighet att rida på ordinarie lektionstid går det som vanligt att avboka och rida igen vid ett senare tillfälle i mån av plats, alternativt sälja lektionstiden via vår Facebookgrupp ”Byt och sälj ridlektioner på BRK”.

På vår anläggning gäller from 19/3:

- Cafét är stängt.

- Ridskoleelever är välkomna till ridskolan i samband med sin ridlektion. Kom i lagom tid för att hinna göra iordning din häst och åk hem så snart du är färdig.

- Det kommer inte att vara någon hästkunskapsundervisning i samband med ridlektionerna. Eleverna kommer istället att få hemuppgifter.

- För att minska antalet personer på anläggningen får varje elev ta med sig max en medföljande.

- Skötarverksamheten pausas.

- Inackorderade är välkomna att ta hand om och rida sin häst men vi ber er minimera tiden i stallet.

/Styrelsen och personalen på Billdals Ridklubb

Angående coronaviruset Covid-19

Vi på Billdals Ridklubb är måna om allas säkerhet och hälsa. Vi följer utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till den högsta nivån. Det finns tecken på samhällsspridning. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Om du nyligen varit i något av de riskområden som listas och uppdateras på Folkhälsomyndighetens hemsida och/eller om du har sjukdomssymptom, ska du kontakta sjukvården 1177 Vårdguiden.

Om du av dessa anledningar inte har möjlighet att rida på ordinarie lektionstid går det som vanligt att avboka och rida igen vid ett senare tillfälle i mån av plats, alternativt sälja lektionstiden via vår Facebookgrupp ”Byt och sälj ridlektioner på BRK”.

Verksamheten pågår som planerat och vi har öppet i alla delar av anläggningen. Ett tips till oss alla är att vara extra noga med handhygien och att hosta och nysa i armvecket.

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 februari

KALLELSE

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 feb.

Plats och tid: Café Stallyktan kl 19.00

Välkomna med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Vänligen notera styrelsens förslag om ändrade stadgar enligt beslut av Svenska Ridsportförbundets årsmöte2019. Länk under punkt 20.a.

Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och medlemsavgift erlagts för 2019 eller 2020 och minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet. Det inkluderar underlag för stadgeförändringar enligt punkt 20 a som även finns via länk nedan.

Vi bjuder på fika och visar bilder från årets som gått.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRK

Gn

Magdalena Rönström/Ordförande

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se §24)
 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 16. Val av en revisorer och en revisorssuppleant
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 19. Fastställande av årsavgifter
 20. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte
  1. Förslag stadgeändringar enligt SvRFs årsmötesbeslut 2019  Bilaga stadgeändringar 2020
Årsmöte Billdals Ridklubb

Tisdagen den 25 februari kl 19.00 håller Billdals Ridklubb årsmöte i Café Stallyktan. Mer information kommer i kallelsen minst 3 veckor före mötet.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla våra medlemmar och sponsorer en God Jul och ett Gott Nytt År!

Cafét är öppet sista dagen för i år lördag den 21/12  och öppnar åter 7/1.

Kontoret är stängt mellan jul och nyår. Ridskolan startar åter 7/1.

 

Ryttarutveckling nivå 2

Vill passa på att tipsa om Ryttarutveckling nivå 2 som ordnas av Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund.  Läs mer på distriktets hemsida:

https://www.ridsport.se/Distriktssajter/Goteborg/Poangstallning-Bohuscupen-och-div-I/Nyheter/2018/Ryttarutvecklingniva21/Ryttarutvecklingniva2/