Elitlaget hoppning häst vidare till semifinal!

I helgen reds omgång 2 och 3 av elitallsvenskan hoppning häst. I hård konkurrens vann våra fantastiska ekipage både omgång 2 och 3 och är nu klara för semifinal!

I laget red på lördagen Carla Peterson, Thea Gånehed, Alice Nordberg och Irma Holm.
På söndagen bestod laget av Anna Olsson, Carla Peterson, Jennifer Krogh och Thea Gånehed.
Lagledare för elitlaget häst är Christoffer Gottlieb.

Stort Grattis, nu laddar vi för semi!

Anläggningen öppnar igen 1/4

Det har den 1 april gått 21 dagar sedan den sista hästen tillfrisknat och vi kan öppna anläggningen igen. Det var den 6/2 vi stängde anläggningen pga att en nyinkommen häst drabbats av kvarka. Hästen var vid insjuknandet redan isolerad i karantänstall, då den var ny på anläggningen.

Vi är lättade och tacksamma att vi lyckats begränsa smittan till karantänstallet. Förutom den nyanlända hästen var det endast en annan häst i karantänstallet som blev smittad.

Vi vill tacka alla för gott samarbete under stängningen!

Vid frågor kontakta
Susanna 073-354 22 21
susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

Kallelse till extra allmänt möte

Vid det ordinarie allmänna årsmötet 2024-02-28 beslutades att ett extra allmänt möte ska hållas med anledning av två vakanta platser i styrelsen. Styrelsen kallar härmed till ett extra allmänt möte för ett fyllnadsval av två ledamöter.

Datum: 2024-03-27
Tid: 17.30
Plats: Billdals ridklubbs teorisal

Läs hela kallelsen här:

Kallelse extra allmänt möte BRK 27 mars 2024

Valberedningens förslag

I det bifogade dokumentet finner ni valberedningens förslag till årsmötet 2024.

 

Valberedningens förslag till årsstämma BRK 28 februari 2024 (1)

Stängd anläggning-Konstaterad kvarka

Igår (6/2) stängde vi anläggningen (inga hästar får komma till anläggningen eller lämna den) då en häst fått feber och näsflöde. Veterinär tillkallades och prover togs. Idag kom provsvar och hästen har tyvärr kvarka. Hästen, som är ny på anläggningen har varit i karantänstall sedan ankomst och hålls fortsatt isolerad. Endast hästen i karantänstallet visar symtom.

Ridskolan fortsätter som vanligt, men om du vistas i andra stall måste du byta alla kläder och skor/hjälm. Prata med din ridlärare om du är osäker.

Vid frågor kontakta
Susanna 073-354 22 21
susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

Kallelse till årsmöte

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 feb 2024.

Plats och tid: Café Stallyktan kl. 19.00

Välkommen med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt om medlemsavgift erlagts för 2023 eller 2024 (minst en månad före mötet). Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRK
Gn
Magdalena Rönström/Ordförande

Föredragningslista Årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
20. Val av en revisor och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
24. Sammanträdets avslutande.

Vi söker cafépersonal

Då Kristina i caféet bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar söker vi cafépersonal. Annonsen hittar ni här Café Stallyktan.

Välkommen med din ansökan!

Vi söker gårdspersonal!

Vi behöver utöka vårt team med ytterligare en gårdspersonal. Vi söker en positiv och händig person som trivs med ett varierande och rörligt arbete. Läs mer och sök tjänsten här: Gårdspersonal

Instruktion för deltagande i Digital årsstämma 28/2 kl. 19

Nedan följer information om hur mötet går till och hur du använder Teams.

Instruktioner digital årsstämma BRK 2022

Kallelse till årsmöte

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte måndagen 28/2 kl.2022 kl.19.00. Mötet hålls digitalt via Teams.

För mer information, se Kallelse till årsmöte 20220228

Varmt Välkomna!

Årsmöte 28/2 kl.19

Måndagen den 28 februari kl 19.00 håller Billdals Ridklubb årsmöte, digitalt eller i Café Stallyktan om rådande smittläge tillåter. Mer information kommer i kallelsen minst 3 veckor före mötet.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Kallelse till Extra Allmänt Möte 1/6 kl.19.00

Bästa medlem i Billdals Ridklubb

Härmed kallas du till ett extra allmänt möte den 1 juni 2021 kl 19.00 med anledning av revidering av våra stadgar. Mötet genomförs digitalt på motsvarande sätt så som årsmötet 2021.

Fullständig kallelse har gått ut som Nyhetsbrev. 

Varmt Välkomna!

Styrelsen Billdals Ridklubb

Gn-Magdalena Rönström, ordförande

Nytt Ridhusunderlag

Under helgen har underlaget i Stora Ridhuset bytts helt och underlaget i Nya ridhuset och Paddocken fyllts på. Det innebär att vi nu har ett underlag i världsklass, en stor och viktig investering i våra hästars välmående. Underlaget är valt för att vara optimalt för våra behov, både för ridskola, uppstallade och även för tävling.

För att underlaget ska hålla gäller följande:

 • Ingen longering eller lösgalopp i Stora ridhuset gäller tillsvidare, detta för att underlaget ska sätta sig.
 • Mocka noga efter din häst. Försök att endast mocka ut bajset och inte underlaget också.
 • Kratsa hovarna när du lämnar boxen för att undvika att spån och grus blandas i underlaget.

 

Instruktion för digitalt årsmöte

23/2 kl 19.00 är det dags för årsmöte.

Alla medlemmar har fått ett mail med instruktioner hur du kopplar upp dig och hur mötet går till.

Koppla gärna upp dig i extra god tid, vi öppnar mötet 18.30.

Om någon inte fått mailet, hör av dig till susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

Förutom att summera året och välja ny styrelse, bjuder vi på en överraskning som visar oanade (?) talanger!

Varmt välkomna!

Utökad kallelse Årsmöte

KALLELSE

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 23 feb.

Plats och tid: Digitalt möte via Teams med start kl 19.00. Support finns tillgängligt från kl 18.30. Info på hemsidan

Välkomna med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Svenska Ridsportförbundet har fastställt nya typstadgar daterade oktober 2020. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till ändrade stadgar. Förslaget kommer att finnas tillgängligt för alla medlemmar på hemsidan senast 7 dagar före årsmötet.

Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och medlemsavgift erlagts för 2020 eller 2021 och minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet. Det inkluderar underlag för stadgeförändringar enligt punkt 20 a som även finns tillgängliga på hemsidan senast 7 dagar före mötet.

Information om hur deltagande via Teams kommer att ske kommer via hemsidan. Även information om hur röstningsförfarande kommer att gå till.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRK

Gn

Magdalena Rönström/Ordförande

 

Agenda

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisors berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se 24)
 • Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 • Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 • Fastställande av årsavgifter
 • Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte
  1. Förslag stadgeändringar
Viktig information! Striktare restriktioner med anledning av Covid-19

Vi på Billdals Ridklubb är måna om allas säkerhet och hälsa. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundet.

Torsdag 29/10 kom skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Västra Götalands län. Med anledning av detta anpassar vi verksamheten för att minska risken för smittspridning.

 • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid symtom på sjukdom! Det gäller även om du bara har lätta symtom. Efter tillfrisknande uppmanas alla att stanna hemma ytterligare 2 dygn.
 • Om du bor i samma hushåll som en smittad person (sannolikt eller konstaterat) ber vi dig stanna hemma, även om du själv är symtomfri. Efter att den sjuka personen tillfrisknat ber vi dig stanna hemma ytterligare 2 dygn.

Om du av dessa anledningar inte har möjlighet att rida på ordinarie lektionstid avbokar du som vanligt via minridskola.se alt aterbud@billdalsridklubb.com. Vuxenlektioner kan säljas via vår Facebookgrupp ”Byt och sälj ridlektioner på BRK”. Avboka dock om du inte får sålt.

 

På vår anläggning gäller from 30/10:

 • Ridskoleelever är endast välkomna till ridskolan i samband med sin ridlektion. Kom i lagom tid för att hinna göra iordning din häst och åk hem så snart du är färdig.
 • Det kommer inte att vara någon hästkunskapsundervisning i samband med ridlektionerna. Eleverna kommer istället att få hemuppgifter/digital undervisning.
 • Max en medföljande vid behov (om man behöver ledare eller hjälpa att göra iordning hästen).
 • Skötarverksamheten
 • Inackorderade är välkomna att ta hand om och rida sin häst. Vi ber er minimera antal medföljande och tiden i stallet.
 • Inga onödiga besök tillåts.

Syftet med striktare restriktioner är att minska antalet personer på vår anläggning för att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och samtidigt hålla igång vår verksamhet. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridning och skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas på gården.

 

Tillsammans bidrar vi till att minska smittspridningen!

Stort tack för ert samarbete!