Teorifilmer

Här kan ni se alla våra teorifilmer

Sadling

Tränsning

Uppsittning

Sadelgjord och stigläder

Byta sittben

Klippning

Knoppa manen

Linda ben

Leda en häst

Släppa i hagen

Takt och fotförflyttning

Galoppfattning

Sätta på och ta av täcke

Uppsittningstips

Släppa i hagen, var och hur?

Hästens färger

Göra rent bettet

Uppsittning - lång version