hero-image

Kalender ht 22

På Billdals ridklubb händer det mycket hela tiden. Vi anordnar olika arrangemang och tävlingar på alla nivåer i dressyr och hoppning. Våra arrangemang bygger till stor del att medlemmar bidrar med ideella insatser. Alla insatser är guld värda och vi brukar ha mycket roligt ihop under en tävling eller ett arrangemang. Nedan hittar ni kalender för höstterminen samt ansvariga för de olika eventen. Vet ni redan nu att ni skulle ha möjlighet att hjälpa till får ni gärna maila ansvarig och anmäla intresse.

Ht 22

14 september Hopptävling
2 oktober Ponnyhopptävling
20-23 oktober Billdal horse show
20 november Pay n jump
27 november Pay n jump