hero-image

Stadgar och policys

Klicka på länken för att läsa föreningens stadgar som PDF.

BRK-stadgar-2020 (1)

Sexuella övergrepp Policy handlingsplan

Förslag uppdaterade stadgar 2021