hero-image

BILLDALS RIDKLUBB TAR STÄLLNING

Vi tar tydligt ställning mot all form av sexuella trakasserier och övergrepp oavsett i vilken grad de uppstår. Alla medlemmar i Billdals Ridklubb ska känna sig trygga. Detta gäller medlemmar, medarbetare och tränare som är knutna till oss.

Sommaren 2021 aktualiserades frågan runt sexuella trakasserier och övergrepp inom ridsporten och Billdals Ridklubbs styrelse tar ställning. Aldrig mer vill vi höra ”det här vet ju alla inom ridsporten men ingen har sagt något”. Vi vill agera preventivt och aktivt verka för en normförändring inom ridsporten där maktmissbruk och tystnadskultur upphör och de utsatta tas på allvar.

Vi vill att våra medlemmar vet hur de ska agera vid en ovälkommen handling och vågar göra det

Vi vill att föräldrar som lämnar sina barn till ridsporten ska känna sig trygga

Vi vill att ridlärare och tränare ska känna sig trygga i sin undervisning.

Vi tar tydligt ställning mot all form av sexuella övergrepp och trakasserier oavsett vilken grad de uppstår. Vi agerar snabbt och med sekretess. Vi förväntar oss att alla medlemmar i Billdals Ridklubb aktivt agerar om en sådan situation uppstår eller om de får kännedom om en sådan situation. Till våra medlemmars förfogande står medarbetare och styrelse samt de nätverk inom aktuella förbund och myndigheter vi har tillgång till.

Initialt planerar vi för utbildningsinsatser i samarbete med RF SISU riktade till ridskoleelever och deras föräldrar. Vidare planerar vi för föreläsningstillfällen som även inkluderar ryttare med privatägda hästar, främst barn och ungdom. Fler insatser kommer löpande. Vårt material kommer att finnas tillgängligt för de föreningar som önskar använda det.

Ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott, med 90 % kvinnliga utövare.  Som en av de största ridklubbarna i Sverige vill vi ta vårt ansvar och göra allt i vår makt för att påverka framtiden så att varje individ kan känna sig trygg inom sporten.

Läs mer om vår vision och värdegrund.

Se inslag och intervju på SVT 211121 med Magdalena Rönström, om vårt ställningstagande.
Se intervju på SVT 211121 med ridskoleeleven Sofia om behovet av utbildning.