GDPR

INFORMATIONSTEXT TILL MEDLEMMAR

 

Billdals Ridklubb värnar om din personliga integritet och vill med detta utskick informera dig om viktiga förändringar som sker den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), börjar tillämpas. GDPR syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt.

Du får det här meddelandet eftersom du är medlem i Billdals Ridklubb. Eftersom du är medlem har vi skickat information till dig om våra olika aktiviteter samt kallelser från styrelsen. Vi hoppas att du fortfarande vill vara medlem i Billdals Ridklubb och fortsättningsvis motta kommunikation från oss. Vi vill därför genom detta meddelande informera dig om hur Billdals Ridklubb behandlar dina personuppgifter. Vill du inte längre vara medlem i klubben, vänligen kontakta info@billdalsridklubb.com.

Billdals Ridklubb samlar in och behandlar dina personuppgifter i form av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall matpreferenser och allergier för att kunna genomföra och kommunicera information om de aktiviteter som Billdals Ridklubb arrangerar, administrera vår redovisning av genomförda aktivitetstillfällen, samt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem. Vi kan också komma att kommunicera med dig vid fall av utebliven betalning för medlemsavgifter och aktiviteter. Om du frivilligt lämnar uppgifter om allergier eller matpreferenser samtycker du till att Billdals Ridklubb behandlar känsliga uppgifter om din hälsa. Dessa uppgifter sparas inte av Billdals Ridklubb efter aktivitetstillfället utan kommer enbart behandlas för beställning av mat vid det givna aktivitetstillfället. Behandlingen av dina personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som medlem i Billdals Ridklubb samt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser i form av redovisning etc.

Uppgifterna sparas i Billdals Ridklubbs medlemsregister och sparas så länge du är medlem i klubben. Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter.

Har du några synpunkter eller klagomål på hur Billdals Ridklubb behandlar dina personuppgifter, vänligen hör av dig till info@billdalsridklubb.com. Du kan även kontakta Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vår personuppgiftsbehandling.

 

Har du inte fyllt i samtyckesblanketten? Här kan du skriva ut dokumentet. Lämnas in påskriven i caféet eller på kontoret.

Har du inte möjlighet att skriva ut kan du hämta en blankett på kontoret eller i caféet.

Samtyckesblankett GDPR