Villkor

Betalning sker i förskott via faktura. Terminen kan delas upp på två betalningstillfällen.

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från fakturadatum godkännes ej.  Anmärkningar/reklamation skall ske skriftligen.

Betalningspåminnnelse debiteras med 60 kr.

För att underlätta vår administration samt av miljöskäl använder vi oss av e-postfakturering. Väljer du ändå pappersfaktura debiteras administrationsavgift med 40 kr.

Bokad plats

När du får plats på ridskolan så är du bokad på en plats till du säger upp den. Ridtiden kan komma att ändras inför ny termin. Gruppens tider kan komma att ändras under pågående termin under förutsättning att majoriteten av gruppen godkänner detta.

Ridläraren avgör nivå för gruppen och höjer beteckningen när gruppen klarar alla moment på den nivå de är på. Se gruppindelningen på hemsidan. Nivåbeteckningen är ett verktyg för att se att alla grupper följer samma utvecklingsplan. Individuella skillnader kan finnas och ridläraren höjer svårighetsgraden efter vad eleverna och hästarna klarar och inte endast efter gruppbeteckningen.

Skulle man av någon anledning behöva byta grupp ska detta alltid gå via ridläraren.

Uppsägning av plats

Kan ske två gånger per år. Om uppsägning sker efter följande datum blir du betalningsskyldig för kommande period.

1 november (du är betalningsskyldig för hela vårterminen).

1 maj (du är betalningsskyldig för hela höstterminen)

Uppsägningen skall ske via mail till info@billdalsridklubb.com

Uppsägning under pågående termin endast om det finns passande reserv till gruppen som kan överta platsen.

Låna ut plats

Utlåning av plats tillåtet max en termin. Eleven ansvarar själv för att hitta ersättare och detta måste sedan godkännas av ridläraren för gruppen. Vid längre frånvaro sägs platsen upp men man har förtur in i ridskolan igen.

Sjukskrivning

Vid längre frånvaro pga sjukdom eller skada kan ni inkomma med läkarintyg. Inbetalt belopp  tillgodo inför nästa termin.