hero-image

Priser uppstallning

Faktura för uppstallnings avgifter skickas per mail eller post ca 18:e  i varje månad. Fakturan skall vara betald senast den siste i varje månad. Alla avgifter per månad om inget annat anges. Nedanstående avgifter betalas i förskott.

Spån och spånpellets betalas i efterskott efter hur mycket man beställt. Leverans 2 ggr/vecka

Du kan även köpa kraftfoder direkt. Leverans måndag och fredag vardag.

Priserna gäller från 1 jan 2020

Hästbox inkl service enligt nedan 3830kr
Ponnybox inkl service enligt nedan 3500 kr
Hösilage häst månad (16nkg/dag) 1545 kr
Hösilage ponny månad (12 kg/dag) 1160 kr
Hö häst månad (12 kg/dag) 2160 kr
Hö ponny månad (8 kg/dag) 1440 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården vid bokning av 6 månader 650 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården per månad 1000 kr
Skrittmaskin per månad med personalens hjälp varje vardag 630 kr
Tvättmaskin, stor maskin, pris per tvätt 100 kr
Spån per bal 75 kr
Spånpellets per säck 55 kr
Transportparkering pris per månad 100 kr

 

I boxhyran ingår: Kallhyra, service enligt avtal, manegeavgift, skrittmaskin, transportparkering, grovfoder enligt beställning.

Extra service kan köpas till på vardagar i mån av tid då ordinarie personal jobbar.

Bokning minst en vecka i förväg till Theresia Bruhn: theresia.bruhn@billdalsridklubb.com

0725-478073

 

Per dag per vecka per månad
Mockning inkl sopning 50 250 900 inkl lägga in strö en gång per vecka
Framläggning av foder 40 200 800
Missad lunchpåse 50
Byte av täcke på morgonen 25 100 400
Ta på/ta av skydd/Ta på halstäcke  20  100 300
Skrittmaskinen av personalen  30  630
Ta häst till hovslagare  100
Mockning av grushage 350 10 ggr/månad
Utsläpp/intag utanför ordinarie tider 50
Medicin – ej sprutor 20