hero-image

Priser uppstallning

Faktura för uppstallnings avgifter skickas per mail eller post ca 18:e  i varje månad. Fakturan skall vara betald senast den siste i varje månad. Alla avgifter per månad om inget annat anges. Nedanstående avgifter betalas i förskott.

Spån och torvmix betalas i efterskott efter hur mycket man beställt. Leverans 2 ggr/vecka

Du kan även köpa kraftfoder direkt. Leverans måndag och fredag vardag.

Priserna gäller från 1 jan 2024

Hästbox inkl service enligt nedan 4565kr
Ponnybox inkl service enligt nedan 4085 kr
Hösilage häst månad (16 kg/dag) 2260 kr
Hösilage ponny månad (12 kg/dag) 1835 kr
Hö häst månad (12 kg/dag) 2900 kr
Hö ponny månad (8 kg/dag) 1935 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården vid bokning av 6 månader 650 kr
Anläggningskort om du  ej står på gården per månad 1000 kr
Skrittmaskin per månad med personalens hjälp varje vardag 670 kr
Tvättmaskin, stor maskin, pris per tvätt 150 kr
Torvmix per bal 100 kr
Kutterspån per bal 115 kr
Transportparkering pris per månad 100 kr

 

I boxhyran ingår: Kallhyra, service enligt avtal, manegeavgift, skrittmaskin, transportparkering, grovfoder enligt beställning.

Extra service kan köpas till på vardagar i mån av tid då ordinarie personal jobbar.

Bokning minst en vecka i förväg till Susanna Granerfeldt: susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

0725-478073

 

Per dag per vecka per månad
Mockning 60 300 1100 inkl lägga in strö en gång per vecka
Framläggning av foder 50 250 900
Missad lunchpåse 50
Byte av täcke på morgonen 50 200
Ta på/ta av skydd  30  150
Ta på/ta av halstäcke  30 150
Ta häst till hovslagare  100
Mockning av grushage 50/häst 250/häst 1000/häst
Utsläpp/intag utanför ordinarie tider 50
Administrering av medicin(ej sprutor) Enligt överenskommelse
Skrittmaskin 1 tim morgon vardagar  50 200 670
Utebliven mockning av lånad sjukhage  100