Styrelseprotokoll

Bästa medlem.

Vi i styrelsen vill att du som medlem ska veta vilka frågor vi arbetar med. Våra möten äger rum en gång i månaden med undantag av juli. Årsmöte och det konstituerande mötet äger rum i februari.

Ett sätt att följa vårt arbete är via våra styrelsemöten och vi har därför beslutat att publicera en sammanfattning av dem här på hemsidan. Beslutet att publicera en sammanfattning har fattats efter rådgivning med Riksidrottsförbundet samt med hänsyn tagen till GDPR-lagstiftning rörande personuppgifter.

Vi önskar trevlig läsning.

Styrelsen BRK

 

Protokoll Årsstämma Billdals Ridklubb 2024-02-28

Extra allmänt möte 2024-03-27

Billdals Ridklubb_Konstituerande styrelseprotokoll

Protokoll årsmöte Billdals Ridklubb 2023

 

Protokoll BRK 23-01-23 sammanfattning

Protokoll BRK 23-02-20 sammanfattning

Protokoll BRK 23-03-20 sammanfattning

Protokoll BRK 23-04-17 sammanfattning

Protokoll BRK 23-05-15 sammanfattning

Protokoll BRK 23-06-19 sammanfattning

Protokoll BRK 2023-08-21sammanfattning

Protokoll BRK 2023-09-18 sammanfattning

Protokoll BRK 2023-11-20 sammanfattning

Protokoll BRK 2023-12-18 sammanfattning

Protokoll BRK 2024-01-22_sammanfattning