Valberedningen

Vår valberedning består av

Ordförande: Emma Andersson – 072-371 65 46

Christina Malmberg 070- 604 31 01

Kristina Franzén – 070-317 11 31

 

Riktlinjer för valberedningen i Billdals Ridklubb