Valberedningen

Vår valberedning består av

Ordförande: Emma Andersson – 072-371 65 46

Agneta Ekman –  070-211 43 63

Kristina Franzén – 070-317 11 31