hero-image

Inackordering

På Billdals gård har vi plats för 37 st medlemsuppstallade hästar.  Boxplatserna är uppdelade på ett antal mindre stallar på anläggningen.

När du står hos oss ingår även viss service, ridhuskort, skrittmaskin samt transportparkering.

Billdals ridklubb är en ideell förening som bygger på att alla medlemmar hjälps åt. För att kunna hålla den kostnadsnivå vi har idag är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. Alla insatser är viktiga stora som små. Du förväntas, som uppstallad på Billdals ridklubb, att göra tre stycken halvdagar/termin

I hästägarhandboken hittar du som uppstallad praktisk info om vad som gäller på gården. Hästägarhandbok 20230820

Såhär fördelar vi boxplatser fördelning av boxplatser

Är du intresserad av att ställa dig i kö för en boxplats kontakta:

susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com

Nyhetsbrev till Inackorderingar.
Läs här!