hero-image

Ideell insats

Billdals Ridklubb en ideell förening – basen för den svenska ridsporten är det ideella arbetet. Utan detta skulle betydligt färre barn och ungdomar få möjligheten att rida och umgås med hästar. Sett ur ett internationellt perspektiv gör detta svensk ridskoleverksamhet unik. Hela tävlingsverksamheten vilar på att människor vill och tycker det är roligt att göra en insats.

För att kunna hålla den kostnadsnivå vi har idag är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. Alla insatser är viktiga stora som små.

Billdals ridklubbs vision vilar på tre ben ridskolan – hästägarna – tävling. Insatsen som önskas är satt i förhållande till hur mycket du har chansen att utnyttja vår fantastiska anläggning.

Ridskolan – varje elev ½ dag per termin på arbetsdag, klubbtävling, tävling eller annan aktivitet, Om du inte har möjlihet att delta kan du betala 500 kr till klubben istället.

Hästägare uppstallade på BRK – 3 st ½ dagar per termin. I början av varje termin skickas en plan på årets aktiviteter ut och varje hästägare meddelar vilka tillfällen man finns som resurs.

Tävling – Som tävlingsryttare önskas  ½ dag per termin för att få möjligheten att delta i klubbens årliga kick off och andra extra satsningar.

½ dag = 4-5 timmar

Alla barngrupper upp till 2.4 på ridskolan får ett datum för arbetsinsats tilldelat. Övriga medlemmar väljer hur och när man vill göra sin insats. Utöver klubbens tävlingar och evenemang finns möjlighet att laga mat till ridläger, sponsring eller annat. Kom gärna med förslag, kanske har du en yrkeskompetens som kan vara till glädje för klubben.

Vi bockar av arbetsinsatser efter genomfört evenemang, medlemmar behöver inte rapportera insatsen.