hero-image

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Billdals Ridklubb gör du som följer:

Skicka ett mail till helena.heuman@billdalsridklubb.com med följande uppgifter:

  • Namn
  • adress
  • telefon nr
  • mobil nr
  • e-post adress
  • person nr (10 siffror)

och lägg gärna till varför du vill bli medlem (tävling, medryttare osv)

Betala därefter in medlemsavgiften på bankgiro 221-1993, skriv namn och person nr i meddelande rutan. Priser se nedan.

Priser 2022

Junior (hela det året du fyller 18 år) 425:-

Senior (över 18 år) 525:-