hero-image

Utbildningsplan unga ledare

Utbildningsplan unga ledare

STEG 1: (minimiålder: 12 år. Förkunskaper: kunna hantera hästarna på ett säkert sätt
självständigt. Ca 12 deltagare, utan kostnad)

Eleven Förväntas: Assistera ridlärare, delta på olika ridlektioner men främst hästkunskap
för att lära sig mer teoretiskt. – Följa 1 hästkunskapslektion varje vecka. – Assistera personal
vid hästskötsel, hästhantering exempelvis intag vardagar av extrahästar. Eleven förväntas även
att vara stallvärdinna 1 gång/vecka.

Eleven Erbjuds: Extra teorilektioner (minst 2 tillfällen/termin) för att lära sig mer om
hästen, exempelvis: bandagering, hästens enklare anatomi, hästens sjukdomar, häst vid hand,
dekorativ hästvård mm.

Mål: assistera och kunna hålla delar av hästkunskapslektioner, under ledning av ridlärare.
Är du intresserad av att ansöka till Steg 1? Kontakta Maria Hamnered på
info@billdalsridklubb.com

STEG 2: (minimiålder: 14 år. Förkunskaper: motsvarande Steg 1. Max 4 deltagare, utan
kostnad)

Eleven Förväntas: Assistera och kunna hålla delar av hästkunskapslektioner, under ledning
av ridlärare, samt arrangera skötaraktiviteter exempelvis rykttävling, putsdagar, hästskötar-
kurs mm. – Följa en ridlektion och en hästkunskapslektion under en period. Assistera personal
vid hästskötsel, hästhantering exempelvis intag vardagar av extrahästar.

Eleven Erbjuds:  3-4 träffar/termin där man går lite djupare in på hästens arbete, exempelvis
löshoppning, longering, sitsträning mm. – Skritta ut hästar vid behov tillsammans med STEG
3 deltagare.

Mål: att kunna planera och hålla egna hästkunskapslektioner.
Är du intresserad av att ansöka till Steg 2? Kontakta Karin Hanunu på
karin.hanunu@billdalsridklubb.com

STEG 3: (minimiålder: 17 år. Förkunskaper: motsvarande Steg 1 och 2. Max 3 deltagare, utan
kostnad för medlemmar i Billdals Ridklubb)

Eleven Förväntas: Följa olika ridlärare under ridlektioner. – Hålla egna
hästkunskapslektioner. Leda uteritter i skritt med väl valda ekipage.

Eleven Erbjuds: Få en inblick i ridläraryrket, testa på att undervisa under ledning av
ridlärare. Vid utvalda tillfällen rida ihop med ridlärare för att lära sig mer om hästens arbete,
inskolning av hästar mm. Detta är även ett tillfälle för dig som vill förbereda dig inför en av Ridsportförbundets utbildningar, ex ridledarkurs eller SRL 1. (Återkom för kostnadsförslag
och upplägg i så fall.)

Mål: Att kunna vikariera vid väl utvalda ridlektioner.
Är du intresserad av att ansöka till Steg 3? Kontakta Karin Hanunu på
karin.hanunu@billdalsridklubb.com