Information Covid 19

Angående coronaviruset Covid-19

Uppdaterad info 20210630

Inför höstterminen 2021

Då smittläget ser allt bättre ut och samhället öppnar upp så kommer vi, från höstterminens start öppna upp verksamheten igen.

Detta innebär att

  • Vi kommer att ha våra hästkunskapslektioner som vanligt och det kommer även att vara tillåtet att besöka oss andra tider än vid ridlektion.
  • Läktarna är öppna men vi ber er att fortsatt hålla avstånd och sprida ut er.
  • Skötarverksamheten kör igång igen
  • Inackorderingar kan vistas i stallet som vanligt
  • Cafét öppnar med ordinarie öppetider och det är tillåtet att fika inomhus i cafét
  • Det kommer finnas möjlighet för vuxna att sälja och byta ridlektioner via facebookgruppen
  • Klubbtävlingar och vanliga tävlingar kommer att genomföras

 

Fortsätt att hålla avstånd till varandra och till vår personal.

Vi uppmanar fortsatt alla att stanna hemma vid symtom på sjukdom! Det gäller även om du bara har lätta symtom. Rekommendationer för hur länge man ska vara hemma finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Om du bor i samma hushåll som en smittad person (sannolikt eller konstaterat) ber vi dig stanna hemma, även om du själv är symtomfri. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när du kan komma tillbaka.

Tack för ert samarbete! / Styrelsen och personalen på Billdals Ridklubb