Tränarpolicy

Billdals Ridklubb värdesätter möjligheten att ha erfarna och kunniga tränare på anläggningen. För att kunna ta tillvara medlemmarna och inackorderingarnas behov av bra träning och tillgång på ridhustid tillämpas följande fördelning av platser.

  1. Inackorderingar/ manegekortsinnehavare
  2. Medlemmar
  3. Ryttare som tävlar för annan klubb

Ordinarie platser skall innehas av elever tillhörande kategori 1 och 2. Reservplatser skall i första hand tilldelas ryttare från kategori 1 och 2 och därefter till kategori 3.

Minst 50 % av ordinarieplatserna skall vara inackorderingar eller klubbryttare med manegekort

Inför varje ny termin görs en inventering av önskemål av tränare på gården. Tillgång och efterfrågan styr.

 

Som tränare på Billdals Ridklubb skall man

  • Inneha F-skattesedel. Skicka en kopia till kontoret inför varje nytt år.
  • Känna till och rätta sig efter de regler som gäller för ridning på vår anläggning. Ex skötsel av mockning hindermaterial mm
  • Uppstår det något problem kontakta verksamhetschef /kontaktperson i personalen så detta kan hanteras så snabbt som möjligt.
  • Tränaren eller den som administrerar träningarna ansvarar för att ta in manegeavgift från elever som ej har manegekort och swishar dessa till klubben efter varje tillfälle.

 

BRK ska vara det naturliga första valet för alla som är engagerade i ridsport i regionen.

Vår ridskola ska välkomna alla – från de ryttare som vill lära sig ridningens grunder till de som vill ta steget till ridning på en högre nivå.

Vi ska erbjuda en inspirerande och utvecklande miljö för ryttare med egen häst och uppmuntra till tävlingssatsningar på alla nivåer.

Klubben ska arrangera kvalitativa tävlingar upp till elitnivå i hoppning och dressyr.

Kärnvärden

Hästens väl: I allt vi gör har vi hästen i centrum. Våra hästar ska hanteras och ridas på ett sätt som garanterar att de mår bra och utvecklas på ett sunt sätt. Vi skall verka för högsta möjliga kompetens – såväl hos ridlärare som hos ryttare och föräldrar till ridande barn. Våra hästar skall vara välutbildade och välhållna.

Samverkan: Vi ser ridskolan, uppstallningen och tävlingsverksamheten som naturliga delar av vår verksamhet – där varje del skapar ett stort värde för helheten. Alla aktiviteter som ökar samverkan mellan våra verksamhetsområden är viktiga.

Miljö: Vi värnar om vår närmiljö. Vår gård är en härlig plats att vara på och vi kommer hit med glädje. Anläggningen ska vara funktionell, välskött och fin. Vi är måna om vår historia och noga med att bevara gårdsmiljön. Våra omgivningar med vacker natur och bra ridvägar är en viktig del i vår helhet.

Trygghet: Den enskilda individen skall känna sig trygg i vår klubb. Det gäller såväl säkerhet som trygghet i gruppen och i sin egen person. Alla aktiviteter som ger trygghet eller förbättrar säkerheten är prioriterade. Stallet ska vara en plats där barn, ungdomar och vuxna tillsammans skapar en meningsfull arbets- och fritid.

Engagemang och glädje: Vi är helt beroende av enskilda medlemmars vilja att engagera sig i det ideella arbetet. I gengäld ger vår verksamhet inspiration, rekreation och glädje. Alla aktiviteter som ökar eller tillvaratar individers engagemang är viktiga i klubbens verksamhet.