Årsmöte

Start: 28/02/2024

Tid: 19:00

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 feb 2024.

Plats och tid: Café Stallyktan kl. 19.00

Välkommen med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt om medlemsavgift erlagts för 2023 eller 2024 (minst en månad före mötet). Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRK