Billdals ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen 27 februari

2 februari, 2018

Plats: Cafeterian Tid: 19.00

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Rösträtt har varje medlem som fyllt 15 år och om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga för medlemmar en vecka före mötet på kontoret.

På mötet kommer förslag till ny vision att tas upp för beslut. Förslaget finns tillgängligt för påseende senast 20 februari.

Vi bjuder på fika.

MYCKET VÄLKOMNA!!