Förändringar i skötarsystemet

15 mars, 2024

Förändringar i skötarsystemet

Då vi är en stor anläggning med mycket folk som rör sig i stallarna under lektionstid så kommer vi för hästarnas skull att införa ett par förändringar i det nuvarande skötarsystemet.

Detta är vad som kommer att gälla.

Måndag-lördag, när det är lektioner, behöver man inte sköta om sin häst om den går fullt i verksamheten. (3-4 lektioner/dag)

Vill man ändå sköta dessa dagar ska det ske innan hästen har börjat gå lektion eller när den är färdig för dagen och under stallets öppettider. Mellan lektionerna behöver hästen vila, äta och vara i lugn och ro. Man får dock kolla själv på skärmen när hästen börjar och slutar sina lektioner. De flesta dagar pågår lektionerna mellan kl 15-19.

Istället för att borsta och sköta hästen finns annat som man gärna får göra de dagar som hästen går på lektioner.

Exempel när hästen vilar:

  • Putsa sadel och träns
  • Göra rent bettet ordentligt

Exempel när hästen är på lektion:

  • Göra rent hästens krubba och vattenkopp
  • Mocka

 

Om man har en häst som inte går lektion alls (skadad/halt eller under inskolning) eller kanske bara går 1-2 lektioner om dagen får man gärna borsta och sköta om den alla dagar i veckan.

Vi kommer att ha gemensamma skötarträffar på söndagar och ibland på lov/röda dagar där vi börjar med samling och någon form av genomgång. Tanken är att vi ska väva in lite mer utbildning i dessa träffar då medelåldern på skötarna har sänkts de senaste åren.

På dessa träffar hjälps alla hästens skötare åt att verkligen pyssla om hästen. Vi kan även hjälpas åt att pyssla om de hästar som inte har några skötare. På sikt kommer det vara 2 skötare/häst istället för 3.

De som deltar på dessa träffar kommer att ha förtur till att medverka på luciashow och hästens dag.

Vi kommer även att t.ex. julpynta gemensamt en helg inför julmarknaden.

Vi hoppas att detta ska bli bra både för skötare och hästar!