KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

26 januari, 2017

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte

tisdagen den 21 februari

Plats: Cafeterian Tid: 19.00

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Rösträtt har varje medlem som fyllt 15 år och om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.
Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga för medlemmar en vecka före mötet på kontoret.

Vi bjuder på fika.
MYCKET VÄLKOMNA!!