Prové stolt samarbetspartner till Billdals Ridklubb

30 december, 2016

Billdals Ridklubb har fått förmånen att ingå ett samarbete med  ”attityd” som drivs av Prové AB.

Attityd startades i managementkonsultföretaget Prové för att bidra till ett hållbart och tolerant samhälle. Syftet är att barn och ungdomar ska vara snälla, friska och få möjlighet att växa som människor. Attityd arbetar för att barn och ungdomar ska erbjudas en trygg miljö där ingen känner sig ensam, utstött eller mobbad. Attityd bidrar även med kunskaper och insikter för att barn och ungdomar ska ta avstånd från alkohol och andra droger.

Prové fokuserar på barn och ungdomars fritidsaktiviteter genom samarbete med utvalda föreningar och organisationer i Göteborgsregionen som bedriver verksamhet där alla får delta. Vi använder våra professionella erfarenheter och kunskaper om förändringsledning till att leda och driva föreningsutveckling som ger ökade kunskaper och nya insikter för barn, ungdomar, ledare och föräldrar.

Vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar för ett gott och friskt liv genom att bidra till en sund värdegrund i våra samarbetsföreningar.

För tillfället samarbetar Prové med 21 föreningar och når cirka 7000 barn och ungdomar.