Alla inlägg av Susanna

Uppdatering kvarka – inga hästar visar nu symtom

Uppdatering 14 mars 2018 De tre hästar som visat symtom på kvarka och hållits isolerade i separat stall på anläggningen har från och med 12/3 inte visat tecken på smittsam sjukdom. Hästarna hålls fortsatt isolerade i 21 dagar. Förutsatt att alla hästar håller sig symtomfria kan anläggningen tidigast öppna 21 dagar från det att hästarna … Fortsätt läsa Uppdatering kvarka – inga hästar visar nu symtom

Uppdatering: Hantering av information i samband med kvarka

Efter möte med läns- och distriktsveterinärerna idag är slutsatsen att varken hästägare eller Billdals Ridklubb, har brustit i hantering av information och åtgärder. Hästägaren har till fullo fullgjort sin informationsplikt gentemot föreningen, och Billdals Ridklubb har därefter vidtagit relevanta åtgärder för att förhindra smittspridning. Vi vill förtydliga att hästägarna handlat helt korrekt och beklagar om … Fortsätt läsa Uppdatering: Hantering av information i samband med kvarka

Uppdaterad information angående pay n jump på Billdals Ridklubb 11/2

  Efter beskedet om att en ponny på anläggningen testat positivt för kvarka måndagen 12/2 har vi rådgjort med Distriktsveterinär och Länsveterinär om risk för eventuell smittspridning i samband med pay n’ jumpen. Den smittade ponnyn har inte varit i ridhuset sedan onsdagen den 7/2, dvs inte i samband med att pay n’ jumpen  genomförts. Veterinär … Fortsätt läsa Uppdaterad information angående pay n jump på Billdals Ridklubb 11/2

Billdals ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen 27 februari

Plats: Cafeterian Tid: 19.00 Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Rösträtt har varje medlem som fyllt 15 år och om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. Årsredovisning och inkomna … Fortsätt läsa Billdals ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen 27 februari

Årsmöte 27 februari 2018 kl.19.00 i cafét

Förhandsbesked inför årsmöte 2018. På mötet kommer förslag till ny vision att tas upp för beslut. Förslaget finns tillgängligt för påseende senast 20 februari. Skriftlig motion från medlem mailas styrelsen på info@billdalsridklubb.com eller lämnas in på kontoret  senast 6 februari. Kallelse till årsmöte kommer senast 21 dagar innan mötet. Välkomna önskar styrelsen