Egen häst

På Billdals gård har vi plats för 38 st medlemsuppstallade hästar.  Boxplatserna är uppdelade på ett antal mindre stallar på anläggningen.

När du står hos oss ingår även viss service, ridhuskort, skrittmaskin samt transportparkering.

Billdals ridklubb är en ideell förening som bygger på att alla medlemmar hjälps åt. För att kunna hålla den kostnadsnivå vi har idag är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. Alla insatser är viktiga stora som små. Du förväntas, som uppstallad på Billdals ridklubb, att göra tre stycken halvdagar/termin

 

Är du intresserad av att ställa dig i kö för en boxplats kontakta:

susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com