NHB

Hej,

Detta är en sida som vi kan använda för övning. När vi har koll så stänger vi ned den…

Precis som att lära sig wordpress för publicering så är newsletter ganska enkelt att lära sig. Dock så är utvecklingen av alla dessa lösningar att de blir mer och mer kompetenta och man kan göra mer och mer. Då börjar det enkla att bli lite krångligt.
Därför är det också en utmaning att börja med att göra det mest väsentliga, så man snabbt får en nytta av plattformen.
Och för att få det, måste man få koll på varför vi gör det. Annars är det väldigt lätt att man tycker att man kan det, att man upptäcker att alla möjligheter blir som ”finns i sjön” och att man tröttnar.

Min målsättning är att ni snabbt kan navigera från scratch till publicering och över tid gå till att planera det som kan förutses, tillsammans med era kollegor behovet av kommunikation och hitta formerna för att kommunicera på mottagarens villkor. D v s rätt information, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt på ett sätt som leder till att rätt mottagare förstår och/eller agerar som ni vill. Då måste det förpackas på ett attraktivt och inspirerande sätt.

Och då betalar sig planeringen och ni frigör tid att användas till övrig verksamhet. Ett newsletter tar längre tid att göra än ett mail, men kan skapa väsentligt bättre förutsättningar för kommunikation. Och därmed för verksamheten.
Och ett newsletter är tillsammans med alla andra kanaler ett ställe där vi möter mottagaren och där vi stöttar synsättet att webbplatsen är navet i den digitala kommunikationen. Det är där vi skall ha alla långsiktig information men också de mest väsentliga nyheterna. Det lyckas vi med allt bättre tycker jag.

Titta på filmen nedan. Det räcker med en gång… är jag säker på. Sen kommer det att fyllas på efter hand.

Den var la´bra – eller hur?

Med denna som lite grund så kommer jag att fylla på med punkt 2 – 4 efterhand, enligt plan.

Mycket nöje
Robban