Ändrat anmälningsdatum till sommarläger

13 januari, 2021


På grund av det osäkra läget som ännu råder har vi valt att skjuta fram anmälningsdatumet till sommarens ridläger.

Vi kommer att släppa anmälan den 1/3, information om läger kommer ut på hemsidan några veckor före.