Ändrat anmälningsdatum till sommarläger


På grund av det osäkra läget som ännu råder har vi valt att skjuta fram anmälningsdatumet till sommarens ridläger.

Vi kommer att släppa anmälan den 1/3, information om läger kommer ut på hemsidan några veckor före.