Årsmöte 27 februari 2018 kl.19.00 i cafét

31 januari, 2018

Förhandsbesked inför årsmöte 2018. På mötet kommer förslag till ny vision att tas upp för beslut. Förslaget finns tillgängligt för påseende senast 20 februari. Skriftlig motion från medlem mailas styrelsen på info@billdalsridklubb.com eller lämnas in på kontoret  senast 6 februari. Kallelse till årsmöte kommer senast 21 dagar innan mötet. Välkomna önskar styrelsen