Instruktion för deltagande i Digital årsstämma 28/2 kl. 19

25 februari, 2022

Nedan följer information om hur mötet går till och hur du använder Teams.

Instruktioner digital årsstämma BRK 2022