Kallelse till årsmöte 2019

29 januari, 2019

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 26 februari

Plats: Café Stallyktan Tid: 19.00

Förslag/motioner från enskild medlem som ska tas upp för beslut på årsmötet skall skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Rösträtt har varje medlem som fyllt 15 år och om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet.

Vi bjuder på fika och kommer även att visa ett bildspel från året som gått!

VARMT VÄLKOMNA!