hero-image

Kallelse till Extra Allmänt Möte 1/6 kl.19.00

21 maj, 2021

Bästa medlem i Billdals Ridklubb

Härmed kallas du till ett extra allmänt möte den 1 juni 2021 kl 19.00 med anledning av revidering av våra stadgar. Mötet genomförs digitalt på motsvarande sätt så som årsmötet 2021.

Fullständig kallelse har gått ut som Nyhetsbrev. 

Varmt Välkomna!

Styrelsen Billdals Ridklubb

Gn-Magdalena Rönström, ordförande