Kallelse till extra allmänt möte

14 mars, 2024

Vid det ordinarie allmänna årsmötet 2024-02-28 beslutades att ett extra allmänt möte ska hållas med anledning av två vakanta platser i styrelsen. Styrelsen kallar härmed till ett extra allmänt möte för ett fyllnadsval av två ledamöter.

Datum: 2024-03-27
Tid: 17.30
Plats: Billdals ridklubbs teorisal

Läs hela kallelsen här:

Kallelse extra allmänt möte BRK 27 mars 2024