Lovaktiviteter

3 oktober, 2018

Vi kommer att ha en dag med dagridläger på höstlovet samt dagläger på jullovet.  Till höstlovsläger släpps platser mån 8 okt kl 09.00 och till julens läger släpps platserna 1 nov kl 09.00. Alla läger bokas via medlemsinloggningen.