Revisorssuppleant sökes

25 januari, 2023

Valberedningen är i slutskedet av sitt arbete inför det stundande årsmötet och skulle gärna vilja komma i kontakt med medlemmar som är intresserade av att engagera sig- då framför allt inom ekonomi/revision. Specifikt söker vi nu en revisorsuppleant. Suppleantens uppdrag är att utföra revision av klubbens räkenskaper om ordinarie revisor av något skäl inte kan utföra sitt uppdrag. Mandatperioden är ett år.

Känner du att det hade varit kul att bidra ytterligare inom detta kompetensområde? Tveka inte att höra av dig till någon ur valberedningen.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig snarast!

Agneta, Helena & Emma (Valberedningen BRK)

Emma.lisbeth.andersson@gmail.com

helena.dahlsten@gmail.com

agneta.ekman@pharm.gu.se