Startlista Sportlovshoppet

11 februari, 2019

Samling i cafét 9.30. Därefter bangång. Första start ca 10.15.

Eter ritten serveras lunch i cafét. Meddela ev specialkost till sofia.lundqvist@billdalsridklubb.com

Startlista sportlovshopp