Teori – tema hästvälfärd

17 april, 2024

Hästvälfärd är ett begrepp som vi alla som håller på med hästar behöver känna till och alltid ha med oss när vi hanterar och rider våra hästar.

Vi vill detta teoritillfälle lära våra elever mer om vad hästvälfärd innebär samt hur vi rent praktiskt har med oss det i ridning och hantering.

Nedan ser ni tider och datum för de teoritillfällen som finns att välja på. Man är varmt välkommen att gå på fler än ett tillfälle.

Teori – tider och information