Uppdatering: Hantering av information i samband med kvarka

16 februari, 2018

Efter möte med läns- och distriktsveterinärerna idag är slutsatsen att varken hästägare eller Billdals Ridklubb, har brustit i hantering av information och åtgärder.

Hästägaren har till fullo fullgjort sin informationsplikt gentemot föreningen, och Billdals Ridklubb har därefter vidtagit relevanta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi vill förtydliga att hästägarna handlat helt korrekt och beklagar om tidigare information varit oklar.