Valberedningens förslag till årsmötet i Billdals Ridklubb 2022

22 februari, 2022

Styrelsen

Valberedningen föreslår 8 ledamöter vid sidan av ordförande samt 3 suppleanter.

Ordförande (väljes för ett år):

  • Magdalena Rönström (omval)

Övriga ledamöter (väljes för två år):

  • Magdalena Levin (omval)
  • Monika Beiring (nyval, tidigare suppleant)
  • Gabriella Nordwall (nyval, tidigare suppleant)

Kvarvarande ledamöter vars mandat löper ut 2023:

Catharina Törnqvist, Anna Gustafsson, Pelle Wedenmark, Carolin Carlryd, Anna Stenberg

Suppleanter (väljes för ett år):

  • Beatrice De Mare Petersson (omval)
  • Anna Weimers (nyval)
  • Tove Bender (nyval)

Revisor

Revisor (väljes för ett år):

  • Elisabeth Melin (nyval)

Revisorssuppleant (väljes för ett år):

  • Charlotte Eriksson (omval)

_________________________

Avgående ur styrelsen: Kristina Franzen, Emile Steen

Personalrepresentant utses av personalen. US representant utses av US.

Billdal 2022-02-18

Valberedningen
(Helena Dahlsten, Agneta Ekman & Emma Andersson)