Värdegrund BRK

7 oktober, 2019

På Billdals ridklubb är det viktigt att vi skapar en trygg miljö där alla känner att de kan trivas och utvecklas. Att jobba fram en värdegrund som vi kan stå för är ett stort steg i att skapa en bra miljö för alla som finns i vår förening.

I början av året startade vi, i samarbete med Prové, ett värdegrundsarbete. Första steget var två workshops där medlemmar i olika åldrar och i olika roller deltog.

Det blev ett jättebra arbete och det mynnade tillslut ut i en värdegrund som består av tre stycken ord. Vi var alla helt eniga om att vi aldrig får glömma bort att hästens bästa är i fokus så det blev en huvudrubrik i arbetet.

De ord vi enades om är:

GLÄDJE , GEMENSKAP och ENGAGEMANG

 

 

 

 

 

 

 

I dessa tre ord ryms många saker och de kan betyda olika saker för olika människor. Men vi känner att dessa tre orden står för mycket av det som vi vill vara som klubb och det är ord som vi kan ha med oss i allt vi gör. Från att bara hänga i stallet till att vara tävlingsledare på ett SM.

Nästa steg i arbetet är att ”utbilda” personal, styrelse, ungdomsledare med flera till att bli ambassadörer för vår värdegrund. Ni kommer säkert att se att det dyker upp fina bilder som illustrerar vår värdegrund lite här och där. Vi kommer även ägna en del hästkunskapslektioner till att prata om och reflektera över värdegrunden.

Vi som har arbetat med detta känner att detta blev väldigt bra och vi hoppas att vår värdegrund kan hjälpa oss att bli en ännu härligare klubb än vi är idag.